Atris maakt inzichtelijk wát uw patiënten doen!

Atris voor mij

Atris heeft als open platform voor telemonitoring veel mogelijke toepassingen. Hier vindt u meer informatie over de domeinen waarop momenteel onze focus ligt.

Atris voor fysiotherapie

Thuis bewegen met Atris

Met de uitbraak van de coronacrisis is zorg op afstand niet meer weg te denken uit het zorglandschap. Telemonitoring is daarmee een belangrijk instrument geworden om patiënten te blijven begeleiden en trainen wanneer dit niet langer in fysieke nabijheid mogelijk of wenselijk is. Maar telemonitoring biedt nog meer kansen.

Atris ondersteunt fysiotherapeuten en patiënten door eenvoudig inzicht te geven in de continuïteit en effectiviteit van bewegings- en inspanningsoefeningen, ook in de thuissituatie. De fysiotherapeut kan de patiënt zo gerichter coachen en ondersteunen. De objectieve metingen van Atris zorgen voor meer zekerheid en meer vertrouwen. Dit leidt tot betere zorg tegen lagere kosten. Dit ondersteunt capaciteit van fysiotherapiepraktijken en therapietrouw.

Atris PAM-sensor, hartslagband en patienten App

Om Atris te gebruiken krijgt de patiënt de Atris PAM Bewegingssensor, een hartslagmeter en (eventueel) een saturatiemeter, en installeert hij/zij de Atris App op de mobiele telefoon. Het trainingsprogramma wordt door de fysiotherapeut opgesteld, in overleg met de patiënt.

Fysiotherapeut bekijkt Atris dashboard

Met de gegevens die tijdens training verzameld worden – data over beweging, en eventueel de hartslag en het percentage van Maximum Hartslag (HR) – kan de fysiotherapeut op afstand de trainingsintensiteit van de patiënt monitoren en bijsturen. Maar een patiënt kan ook zelfstandig trainen en achteraf samen met de fysiotherapeut de gemeten resultaten bespreken.

Atris is hét platform waarmee u op afstand patiënten begeleidt en traint op basis van betrouwbare, objectieve metingen.

Atris voor prevalidatie en revalidatie

In beweging met Atris

Als een patiënt fit moet worden voor een operatie, of juist aan het herstel werkt na een operatie, dan kan Atris ondersteuning bieden. Atris zorgt voor een effectiever bewegings- of trainingsprogramma door de samenwerking tussen patiënt, arts en fysiotherapeut te ondersteunen.

Atris-band met PAM-sensor, hartslagband en patienten App

Om Atris te gebruiken krijgt de patiënt de Atris PAM Bewegingssensor, een hartslagmeter en (eventueel) een saturatiemeter, en installeert hij/zij de Atris App op de mobiele telefoon. Het bewegings- of trainingsprogramma is opgesteld door het ziekenhuis, in overleg met de patiënt en de fysiotherapeut.

Met de gegevens die tijdens de training verzameld worden – zoals data over beweging, de hartslag en het percentage van Maximum Hartslag (HR) – kan de fysiotherapeut op afstand de trainingsintensiteit van de patiënt monitoren en bijsturen. Maar een patiënt kan ook zelfstandig trainen en achteraf samen met de fysiotherapeut de gemeten resultaten bespreken.

Atris stimuleert gezond gedrag, verbetert de interactie tussen zorgverlener en patiënt en ondersteunt zo herstel.

Atris voor beweegziekenhuizen

Beter uit bed met Atris

Elke dag die een patiënt na een operatie onnodig in een ziekenhuis doorbrengt, is nadelig voor het herstel en brengt extra zorgkosten met zich mee. De patiënt moet dus actief revalideren. Maar hoe pak je dat aan? En hoe kom je aan de juiste informatie om patiënten daarin te begeleiden. Atris biedt de oplossing: objectieve metingen om de patiënt weer fit te krijgen na interventies.

Atris PAM-sensor en patienten App

Om Atris te gebruiken krijgt de patiënt een Atris PAM Bewegingssensor en installeert hij/zij de Atris App op de mobiele telefoon. Daarnaast is er de zogenaamde ‘big screen’ in het ziekenhuis waar patiënten hun beweegdata kunnen bijhouden.

Atris Big Screen op flat screen

Zorgverleners kunnen via het Atris Dashboard nauwkeurig bijhouden hoe actief de patiënt op een dag is geweest en in hoeverre doelstellingen behaald zijn. Deze informatie maakt het mogelijk om de patiënt doelgerichter te coachen en te begeleiden.

De patiënt kan zelf, via de Atris app en Atris ‘big screen’ op de afdeling in het ziekenhuis, precies zien hoeveel en hoe actief hij/zij bewogen heeft, doelen opstellen en de vooruitgang bijhouden. Dit stimuleert de betrokkenheid van de patiënt bij zijn/haar eigen revalidatie.

Atris stimuleert gezond gedrag, verbetert de interactie tussen zorgverlener en patiënt en ondersteunt zo herstel.

Atris voor Covid en Longziekten

Patiënten die gediagnostiseerd zijn met Covid-19 hoeven gelukkig niet altijd in een ziekenhuis opgenomen te worden. Wél is het belangrijk om de ontwikkeling van hun ziekte nauwlettend te monitoren. Daarnaast is het voor Covid-patiënten die weer genezen zijn van groot belang om goed te revalideren. In beide gevallen kan Atris ondersteuning bieden.

Voor de monitoring van Covid-19 zijn zuurstofsaturatie en bloedruk belangrijke parameters. Atris biedt u de mogelijkheid om deze parameters op afstand te monitoren.

Atris-band met PAM-sensor, hartslagband en patienten App

De patiënt meet op afgesproken tijden, gewoon vanuit huis, zijn/haar waarden en voert deze in via de Atris App. De zorgverlener kan de waarden en de progressie van die waarden vervolgens eenvoudig uitlezen op het overzichtelijke Atris dashboard en, indien nodig, actie ondernemen.

Fysiotherapeut bekijkt Atris dashboard

Voor de revalidatie kan dit pakket uitgebreid worden met een hartslagmeter en, indien gewenst, de PAM bewegingssensor die het aantal beweegminuten per dag bijhoudt, en wat de intensiteit van die beweging is. De resultaten van een hartslagtraining zijn te volgen via het Atris dashboard, maar kunnen ook achteraf nog bekeken worden.

Atris is hét platform waarmee u op afstand patiënten begeleidt en traint op basis van betrouwbare, objectieve metingen.