De Atris Pilot

Wat leuk dat u mee wilt doen aan de pilot. Op korte termijn gaan we Atris in verschillende pilots testen met verschillende gebruikers. Wij geloven dat Atris alleen succesvol kan zijn als we luisteren naar onze gebruikers en leren hun ervaringen. Het doel is dan ook om met en van u te leren.

Als u uw armband al ontvangen heeft kunt u hier meer informatie vinden over hoe Atris werkt. Als u eerst nog vragen heeft over de Pilot zelf kunt u dit hier vinden. Heeft u nog vragen die hier niet bij staan dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen als u werkt bij een zorginstelling en interesse heeft om met Atris een pilot bij uw zorginstelling te doen.


Veelgestelde vragen over de Pilot

Waarom zouden wij meedoen en wat levert het ons op?

Het is altijd leuk om iets nieuws te proberen. Bovendien is het doel van Atris om u door meer beweging fitter en veiliger te laten voelen. En dat is altijd mooi meegenomen.

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee. Door de steun van Fonds Nuts Ohra kunnen wij enkele pilots uitvoeren. De deelname aan een pilot brengt geen kosten met zich mee.

Wat wordt er van ons verwacht?

Dat u gedurende de pilot gebruikt maakt van de Atris app en armband en uiteindelijk feedback geeft over wat u goed of juist minder goed vond werken.

Hoe lang duurt het?

De pilot is een traject van 12-14 weken

Wanneer kunnen we starten?

We zijn op dit moment bezig om Atris te testen. De verwachting is half mei.

Wat gaat er na de pilot gebeuren?

De deelnemers leveren de armband weer in of de deelnemers mogen de armband overnemen tegen kostprijs. De lessen die wij uit de pilot halen helpen ons om een nog effectievere oplossing voor valpreventie te ontwikkelen.

Kunnen de deelnemers de app gebruiken zonder de armband?

Nee, helaas niet als u de app wilt gebruiken om uw activiteit bij te houden. U heeft de armband echter niet nodig om via de app op de hoogte gehouden te worden van de activiteit van een vriend(in) of familielid.

Hebben de deelnemers een smartphone of tablet nodig?

Ja. De armband verzamelt de bewegingsgegevens, maar de gebruiker kan deze pas zien en eventueel delen via de Atris app op de smartphone of een tablet. De app werkt helaas nog niet op een Windows telefoon (Nokia) of tablet.

Hoe zit het met de privacy bij het gebruiken van de PAM armband?

Wij werken voor Ziekenhuizen en Veiligheidsregio’s en hebben veel ervaring met dit vraagstuk. De gebruiker heeft zelf controle over wat voor gegevens hij/zij met familie of vrienden wil delen. Alleen die gegevens op die absoluut noodzakelijk zijn worden (versleuteld) opgeslagen. De service is op veiligheid en privacy getest en ge-audit.

Kan iedereen straks zien wat iemand heeft gedaan of alleen de vrienden?

Alleen de vrienden en familieleden die hiervoor door de gebruiker zelf expliciet toestemming hebben gekregen. Die toestemming kan op ieder moment ook weer ingetrokken worden.

Hoe kun je de kinderen/vrienden gaan uitnodigen en toevoegen?

Kinderen en vrienden downloaden de Atris app en voeren dan het mobiele nummer in van hun ouder of vriend. Die krijgt bericht en geeft aan of hij/zij met deze persoon gegevens wil uitwisselen.


Download AtrisApp voor uw device

U kunt hieronder voor iOS (Apple) en Android de Atris app downloaden